Informatie voor de pers
Informatie voor de pers

Aardbevingenwijzer: lessen over aardbevingen voor basisscholen

Veiligheidsregio Groningen lanceert aardbevingenwijzer.nl

Maandag 12 december jl. lanceerde Veiligheidsregio Groningen op basisschool De Zaaier, een van de pilotscholen, in Delfzijl het lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer’ voor basisscholen in de provincie Groningen. Dit lesprogramma gaat over aardbevingen en gaswinning in Groningen en heeft als doel om het gevoel van veiligheid bij kinderen te vergroten. Dit gebeurt met aansprekende lessen over wat kinderen kunnen doen voor, tijdens en na een aardbeving, informatieve lessen over gaswinning en aardbevingen en er is aandacht voor de psychosociale kant.

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl opende de bijeenkomst en benadrukte het nut en de noodzaak van dit lesprogramma. “In onze regio komen regelmatig aardbevingen voor. Het is daarom belangrijk dat kinderen en volwassenen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden en wat zij moeten doen wanneer zij worden verrast door een aardbeving.”
Veel kinderen wisten de burgemeester al goede tips te geven over wat te doen bij een aardbeving: bescherm je hoofd met beide armen, maak jezelf klein, blijf uit de buurt van ramen in verband met glasscherven en blijf uit de buurt van voorwerpen die op je kunnen vallen, zoals kasten en bloempotten. De leerlingen van groep 6/7 van De Zaaier hebben vorig jaar een aantal lessen van de Aardbevingenwijzer getest en beoordeeld. Ze wisten mede daardoor al veel over het onderwerp.

‘Wat als we stoppen met aardgas’
De leerlingen en hun juf Renate Merema hadden samen gekozen voor de les ‘Wat als we stoppen met aardgas’. Met behulp van een grote mindmap hadden de kinderen de voor- en nadelen op een rij gezet en ze hadden nagedacht over alternatieven voor gaswinning. Elk groepje presenteerde vervolgens om de beurt hun bevindingen.

Lesprogramma Aardbevingenwijzer
Nu het lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer’ is gelanceerd, kunnen alle basisscholen in de provincie Groningen gebruikmaken van het lesprogramma. Het programma is ontwikkeld voor leerlingen, van verschillende leeftijden in alle groepen. Het gehele programma bestaat uit 27 lessen en is kosteloos. De lesmaterialen zijn online beschikbaar via www.aardbevingenwijzer.nl.

Deze website bevat onder andere lesmaterialen, instructiehandleidingen, video’s en ook informatie voor ouders.
In het programma is aandacht voor wat je moet doen, hoe je emotioneel met een aardbeving kunt omgaan en voor het ontstaan van aardbevingen. Het programma is heel flexibel. De lessen kunnen als een serie worden gegeven, maar ook als losstaande les. Het lesprogramma is bovendien vakoverstijgend. Scholen kunnen zich aanmelden via https://aardbevingenwijzer.nl/leraren/homepage/

Samenwerking
Met de kennis die leerlingen met het lesprogramma opdoen, vergroten zij hun gevoel van veiligheid. Om die reden, en om tegemoet te komen aan de vraag van zowel scholen in de provincie als ouders van kinderen heeft de veiligheidsregio dit lesprogramma ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van het lesprogramma is nauw samengewerkt met de GGD, de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen, Klassewijzer en drie basisscholen in de provincie Groningen.

Meer informatie
Meer informatie over Veiligheidsregio Groningen en aardbevingenwijzer.nl is te vinden op de pagina ‘Veelgestelde vragen‘.

Lancering Aardbevingenwijzer op basisschool De Zaaier

Lessen over aardbevingen voor alle leerlingen in de provincie Groningen