Wijzer worden over aardbevingen

Leuk dat je een kijkje neemt op Aardbevingenwijzer. Deze website hoort bij het lesprogramma voor het basisonderwijs over gaswinning en aardbevingen in Groningen. De Veiligheidsregio Groningen ontwikkelde deze lessen om kinderen zelfverzekerder te laten omgaan met aardbevingen.

Aardbevingen zorgen voor veel onzekerheid en onduidelijkheid in de regio. Veel kinderen in Groningen maakten zelf ooit een aardbeving mee. Zij willen daar meer over weten, net als veel volwassenen.

Wijzer over aardbevingen
De Veiligheidsregio Groningen ontwikkelde daarom een speciaal lesprogramma over gaswinning en aardbevingen voor het basisonderwijs. Op deze website willen we leerlingen uitdagen zelf kennis te vergaren.

Kennis en zelfvertrouwen
We bereiden leerlingen voor op een aardbeving. We leren hen wat zij het beste kunnen doen tijdens een aardbeving of erna. De kinderen leren wat een aardbeving is en waar deze vandaan komt. En de lessen gaan ook over gas en hoe gas uit de grond wordt gehaald. Met deze kennis gaan leerlingen zelfverzekerder om met aardbevingen.

Over de Veiligheidsregio Groningen
Wanneer in de provincie een ramp gebeurt, komt de Veiligheidsregio Groningen in actie. De Veiligheidsregio zorgt bovendien dat iedereen goed voorbereid is op rampen of calamiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grote brand, een overstroming of een aardbeving.

Informatie over aardbevingen voor kinderen en hun ouders

Aardbevingenwijzer biedt kinderen en hun ouders informatie over gaswinning en aardbevingen in Groningen.