Aardbevingen: wie doet wat?

Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij aardbevingen en gaswinning. Als je school of je huis versterkt moet worden of schade heeft, dan heb je misschien al wel eens gehoord van NCG (Nationaal Coördinator Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen). Wat doen die organisaties?

De kindertelefoon

Kun je mee bellen of chatten als je (thuis) last hebt van de aardbevingen. Of als je bijvoorbeeld last hebt van schade in je huis, de versterking van je huis of het gedoe wat je ouders ervan hebben. www.kindertelefoon.nl.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Onderzoekt en versterkt huizen, scholen en andere gebouwen in Groningen. NCG zorgt ervoor dat woningen die niet veilig zijn aardbevingsbestendig en veilig worden. www.nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Onderzoekt woningen, scholen en andere gebouwen op schade die door de gaswinning in het Groningenveld is ontstaan en bepaalt hoe de schade opgelost kan worden. Ook kunnen ouders voor kinderen en jongeren tot 18 jaar bij IMG een vergoeding aanvragen voor de onrust, verdriet of angst waarmee ze te maken hebben (gehad). www.schadedoormijnbouw.nl.

Gemeente

Bepaalt de volgorde van de versterking van woningen en gebouwen en geeft de opdracht aan NCG.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Onderzoekt en controleert of de organisaties die zich met de gaswinning bezig houden zich aan de regels houden. www.sodm.nl.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Is verantwoordelijk voor de gaswinning en de versterkingsopgave. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning-in-groningen.

Nationaal Programma Groningen

Richt zich op economische versterking, de kwaliteit van leven en de toekomst van Groningen. www.nationaalprogrammagroningen.nl.

Veiligheidsregio Groningen

Bereidt zich voor op risico’s zoals een zware aardbeving en regelt de inzet van de brandweer, politie, ambulance en bijvoorbeeld gemeente, het leger en het Rode Kruis als er een zware aardbeving is geweest. Ook zorgt Veiligheidsregio Groningen voor de informatie  voor inwoners over wat er aan de hand is en wat ze moeten doen. www.veiligheidsregiogroningen.nl.

Er zijn nog veel meer organisaties betrokken. Op de website van de provincie Groningen lees je hier meer over.

Zie ook