Over deze site

Kinderen leren met Aardbevingenwijzer meer over het ontstaan van aardbevingen in Groningen, wat je moet doen bij een zware aardbeving, over schade, versterken en de energietransitie. En bovendien: in de klas hierover praten is een veilige manier om met elkaar te praten over ervaringen en wat dit met kinderen doet.  

Voor leerkrachten

Leerkrachten kunnen gebruik maken van alle lessen. De lessen zijn onderverdeeld in groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Kies een van de lessen en lees eerst de handleiding van die les goed door. Die bevat belangrijke achtergrondinformatie. Je kan ook een gastles aanvragen. Docenten van de  Pedagogische Academie van de Hanze verzorgen de gastles.

Voor kinderen

Onder ‘Kennis’ vind je allerlei weetjes en filmpjes. Als je aardbevingen meemaakt, je huis schade heeft of je huis moet versterkt worden, dan heeft dat veel impact. Op ouders, maar ook op kinderen. Praten lucht op. En soms is het fijn te praten met iemand die je niet kent. Dan kun je altijd bellen met De Kindertelefoon.

Gratis gastles op jouw school?

We staan klaar om kinderen te ondersteunen bij het begrijpen en omgaan met uitdagingen rondom gaswinning en aardbevingen! Wij verzorgen graag een gratis gastles bij jou op school. Wil jij ook een gastles in jouw klas? Neem dan contact op met Veiligheidsregio Groningen

Ontstaan Aardbevingenwijzer

In 2017 werd de website Aardbevingenwijzer gelanceerd. In 2023 zijn alle lessen geactualiseerd en uitgebreid met lessen over energietransitie, schade en aardbevingsbestendig bouwen. En in 2024 is deze vernieuwde website gelanceerd. Tussen 2017 en 2023 zijn circa vijftig gastlessen gegeven op basisscholen in de provincie Groningen.  

De website en lessen zijn tot stand gekomen met behulp van de Hanze, Rijksuniversiteit Groningen, Klassewijzer BV en Bloeii.nu.

Gastles aanvragen