Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Typen persoonsgegevens die we verwerken

Wanneer je het contact of klachtenformulier invult, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam
  • (Zakelijk) Telefoonnummer
  • (Zakelijk) E-mailadres

Als je onze website bezoekt en gegevens invult op onze website, dan verwerken we jouw gegevens om met je in contact te komen over wat wij als Veiligheidsregio Groningen doen.

Veiligheidsregio Groningen moet diverse persoonsgegevens gebruiken om diensten aan jou te kunnen verlenen en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De meest voorkomende typen persoonsgegevens die Veiligheidsregio Groningen daarvoor verwerkt zijn personalia en identificatiegegevens.

Voor het vervullen van onze (publiekelijke) taken en het aanbieden van onze diensten, maken we gebruik van de diensten van leveranciers en (sub)verwerkers. Persoonsgegevens worden alleen met deze partijen gedeeld als daarvoor een formele grondslag aanwezig is en dit nodig is voor de levering en uitvoering van onze taken en diensten. We maken daarbij alleen gebruik van leveranciers en (sub)verwerkers die aantoonbaar kunnen maken dat jouw persoonsgegevens goed worden beschermd en worden verwerkt binnen gebieden waar een passend beveiligingsniveau is ingericht, zoals verplicht door de AVG. We delen je gegevens niet met andere partijen als daarvoor geen doel en formele grondslag aanwezig zijn.

We bewaren je gegevens zolang het nodig is voor het uitvoeren van onze publieke taken of zolang een bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens worden anderszins niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Privacyrechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Een uitgebreidere beschrijving van je rechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als Veiligheidsregio Groningen hebben we onze processen zo ingericht, dat je eenvoudig een beroep kan doen op het gebruik van je rechten. In de gevallen dat wij optreden als verwerker van je persoonsgegevens zullen we je verzoek doorgeven aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Websites

De Privacyverklaring van Veiligheidsregio Groningen is van toepassing op de volgende websites van Veiligheidsregio Groningen:

  • veiligheidsregiogroningen.nl
  • eerstehulpbenjij.nl
  • aardbevingenwijzer.nl
  • gemeentelijkekolom.nl

Contactinformatie

Verzoeken om inzage of het uitoefenen van de rechten zoals hierboven beschreven, kunnen worden gedaan door het contactformulier in te vullen. We doen er alles aan om deze verzoeken af te handelen volgens de wettelijke eisen, termijnen en eventuele contractuele afspraken. Wil je een (vermoedelijk) datalek bij ons melden? Stuur dan een bericht naar info@vrgroningen.nl.

Disclaimer

Veiligheidsregio Groningen behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij moedigen je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juli 2023. Typ- en spelfouten voorbehouden.

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Veiligheidsregio Groningen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor de Privacyverklaring van de website die je bezoekt.