Groep 7-8 Schade

Hoe doe jij dat?

Korte omschrijving van de les

Deze les bestaat uit twee delen. In deel 1 bekijken de leerlingen één of meerdere verhalende foto’s waarin emoties een rol spelen. Ze vertellen wat ze zien en onderbouwen hun observaties met argumenten. Door open en zonder oordeel te kijken en te luisteren naar de observaties van anderen ontstaat er ruimte en begrip voor andere kijk- en denkwijzen. In deel 2 krijgen de leerlingen de opdracht om zelf een foto te maken waarin ze laten zien op welke manier zij omgaan met een vervelend gevoel na een nare ervaring.

Doel van de les

De leerling:

 • oefent kritisch kijken;
 • kan onder woorden brengen wat hij of zij ziet en dit met argumenten onderbouwen;
 • kan luisteren naar de mening en/of interpretatie van een ander;
 • kan zijn oordeel uitstellen;
 • ervaart dat er meerdere ‘zienswijzen’ mogelijk zijn;
 • deelt en verwoordt de eigen coping-strategieën;
 • krijgt inzicht in het gebruik van eigen coping-strategieën (en die van andere leerlingen).
Duur

Deel 1: 35 – 45 minuten

Na een week

Deel 2: 20 – 30 minuten

Materialen

Deel 1:

 • Digibord
 • Papier/wisbordje per kind
 • Pen/potlood/whiteboardstift per kind

Deel 2

 • Kringopstelling
 • Geprinte fots (opdracht leerlingen) of digitaal gedeelde foto’s
 • Digibord (als foto’s digitaal gedeeld worden)
Voorbereiding

Deel 1:

 • Lees de achtergrondinformatie over VTS
 • Bekijk de filmpjes over VTS in de basisschool (zie ‘Achtergrondinformatie’)
 • Zet de foto van je keuze klaar op het digibord. Om de leerlingen vertrouwd te maken met de aanpak van VTS is het aan te raden om eerst foto 1 en 2 te behandelen. Dit kan op verschillende momenten in de week. Neem foto 3 als je besluit om slechts 1 foto te behandelen. Deze foto sluit het beste aansluit aan op de opdracht in deel 2 van de les)
 • Bekijk de afbeelding goed. Zoek de aanknopingspunten waar de leerlingen mogelijk iets over zullen gaan zeggen. (Voer dus eigenlijk een VTS-gesprek met jezelf)

Deel 2 :

 • Lees de achtergrondinformatie over coping-strategieën
 • Lees de achtergrondinformatie over het voeren van een filosofisch gesprek
 • Zet de foto die in deel 1 is besproken klaar op het digibord
 • Vraag de leerlingen hun uitgeprinte foto mee te nemen óf
 • Verzamel de foto ’s digitaal
 • Zet de te bespreken foto(‘s) klaar op het digibord