Groep 7-8 Emoties

Kletspraat

Korte omschrijving van de les

De leerlingen luisteren naar (aannemelijke) verhalen en bepalen na afloop, door er samen over door te praten, of een verhaal waar is of niet. In groepjes bereiden ze een verhaal voor. Tijdens een presentatie voor de klas proberen ze de andere leerlingen ervan te overtuigen dat het verhaal waar is. Tot slot kijken ze kritisch naar een aantal stellingen uit de media over aardbevingen in Groningen en bediscussiëren of deze kloppen of niet. 

Doel van de les 

  • De leerlingen leren dat feit en fictie niet altijd makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. 
  • De leerlingen ervaren dat factchecking een manier is om het waarheidsgehalte van een verhaal of uitspraak te controleren. 
Duur

Ongeveer 70 minuten 

Materialen
  • Digibord  
  • Kaarten met scenario’s  
  • Ruimte om de groepjes te laten oefenen  
  • Eventueel aankleding/attributen bij de uitvoering (te verzamelen door de leerlingen) 
  • Opdrachtkaart scenario’s
Voorbereiding