Groep 5-6 Emoties

Vertel het met kunst

Korte omschrijving van de les

De leerlingen kijken gezamenlijk naar verschillende figuratieve kunstwerken uit verschillende kunstdisciplines waarin een verhaal met een emotie zichtbaar is. De leerlingen benoemen de emoties die het bij hen oproept.  

Aansluitend beschrijven de leerlingen in het kort een persoonlijke gebeurtenis met een emotionele lading. De emotie(s) uit hun verhalen zetten zij om in een zelfgemaakt kunstwerk van klei of kosteloos materiaal. 

Doel van de les

  • De leerlingen ervaren dat in een kunstwerk een emotie en/of een verhaal verwerkt kan zijn.  
  • De leerlingen kunnen emoties in een kunstwerk herkennen en benoemen.  
  • De leerlingen geven vorm aan hun eigen emoties door het maken van een beeld. 
Duur

Ongeveer 90 minuten (evt. op te splitsen in 2 lessen, zie het kopje ‘Organisatie’ in de achtergrondinformatie) 

Materialen
Voorbereiding
  • Zet de website met de filmpjes klaar op het digibord.  
  • Leg het materiaal klaar op een grote tafel.