Groep 3-4 Aardlagen

Dwars er door heen

Korte omschrijving van de les

Aan de hand van een verhaal over mollen die naar de andere kant van de wereld willen reizen, leren de leerlingen over het bestaan van verschillende aardlagen. Het verhaal wordt gevolgd door vragen en denksleutelvragen. 

Doel van de les

  • De leerlingen leren dat de aarde uit verschillende aardlagen is opgebouwd.
  • De leerlingen leren dat het binnenste van de aarde uit magma bestaat. 
Duur

Ongeveer 55 minuten 

Materialen
Voorbereiding
  • Lees zelf het verhaal door. 
  • Zet de afbeelding en illustraties klaar op het digibord. 
  • Leg het materiaal klaar. 
  • Maak een keuze uit de denksleutelvragen. Laat het aantal vragen afhangen van de ‘spanningsboog’ van de leerlingen.