Groep 7-8 Energietransitie

Laat je horen!

Korte omschrijving van de les

In het eerste deel van de les verdiepen de leerlingen zich, op basis van verschillende stellingen, in het onderwerp duurzame energie. Leerlingen krijgen de tijd om zich te oriënteren op de stellingen en de positie die ze met betrekking tot deze stelling gaan verdedigen (voor of tegen). In hun team maken ze een overzicht van de kennis die ze al hebben over iedere stelling. Vervolgens voeren ze een bronnenonderzoek uit om aan meer informatie te komen.

In het tweede deel van de les gaan ze met elkaar in debat over duurzame energie. Een jury bepaalt na afloop welke partij de meest overtuigende argumenten heeft aangedragen

Doel van de les

De leerling kan:

 • Informatie beoordelen en een reactie geven; informatie op waarde schatten, o.m. in relatie tot de bron;
 • het eigen standpunt onder woorden brengen;
 • het standpunt van een ander in eigen woorden samenvatten;
 • tegengestelde standpunten in eigen woorden formuleren;
 • vragen om verduidelijking van een standpunt
 • reageren op basis van argumenten;
 • kritisch luisteren naar meningen en opvattingen en tot een afweging van argumenten komen;
 • meningen en argumentaties evalueren;
 • uitleggen waarom de overgang naar duurzame energie een ingewikkeld en langdurig proces is
Duur

Deel 1 – 75 minuten
Deel 2 – 90 minuten

(Tijdspanne van een week; maandag introduceren, dinsdag t/m donderdag voorbereiden, vrijdag uitvoeren debat)

Voorbereiding
 •  Lees de lesvoorbereiding en de werkbladen door.
 • Verdeel de leerlingen in vier teams (A,B,C en D).
 • Print voor ieder team het teamwerkblad uit.
 • Print voor ieder team een set argumentenkaarten uit:
 • Wat is een argument?
 • Hoe bedenk je een argument?
 • Hoe maak je een goed argument?
 • Zet de digibordles klaar op het digibord
 • Zorg dat leerlingen via een computer, laptop of ipad een filmpje kunnen bekijken