Groep 3-4 Voorbereiden

Tatuu tatuu

Korte omschrijving van de les

De leerlingen luisteren naar een interactief verhaal over Roald en Vera die met hun step op pad zijn in de buurt. Onderweg zien zij van alles gebeuren. Per situatie bespreken de leerlingen in groepjes welke hulpdienst wordt ingezet. 

Doel van de les

  • De leerlingen leren bij welke calamiteiten de hulpdiensten ingezet worden en wat hun belangrijkste taak is (mensen helpen, aanwijzingen geven zodat er geen verdere ongelukken gebeuren).
  • De leerlingen breiden hun kennis over de hulpdiensten (politie – boeven vangen, brandweer – brand blussen, ambulance – ongelukken) verder uit.
  • De leerlingen leren dat het opvolgen van de aanwijzingen van de hulpdiensten belangrijk is omdat het een bijdrage levert aan hun eigen veiligheid en die van anderen. 
Duur

Ongeveer 55 minuten 

Materialen
Voorbereiding