Groep 1-2 Energie

Trillen

Korte omschrijving van de les 

De leerlingen voeren opdrachten uit met diverse materialen rond het thema trilling. In het afsluitende gesprek komt het onderwerp aardbevingen aan de orde. 

Doel van de les

De leerlingen ervaren wat trillingen zijn, hoe ze ontstaan en ze leren dat de aarde ook kan trillen. 

Duur

Ongeveer 45 minuten  

Materialen
Voorbereiding
  • Zet de materialen klaar. 
  • Zorg voor een opgeblazen ballon, span de folie om de schaal. 
  • Zorg dat de uitvoeringsactiviteiten een onderdeel gaan vormen van de weektaak. 
  • Zie voor het vragen stellen aan leerlingen en het uitspreken van een verwachting het onderdeel Talentenkracht bij de achtergrondinformatie.