Groep 1-2 Voorbereiden

Voorbereid

Korte omschrijving van de les

In een voorleesverhaal komt het verschil tussen voorbereid en onvoorbereid zijn op calamiteiten aan de orde. Vervolgens bedenken de leerlingen zelf oplossingen voor in de klas om zich op een mogelijke aardbeving voor te bereiden.

Doel van de les

  • Deleerlingen ontwikkelen een beeld bij het concept ‘voorbereid zijn’.
  •  De leerlingen leren dat goed voorbereid zijn op calamiteiten handig is.
  • De leerlingen leren wat ter voorbereiding op een aardbeving in de klas gedaan zou kunnen worden.
Duur

Ongeveer 40 minuten

Materialen
  • Voorleesverhaal 
  • Illustraties bij het verhaal 
  • Digibord 
Voorbereiding
  • Lees het verhaal van tevoren door. 
  • Zet de illustratie klaar op het digibord.