Groep 3-4 Voorbereiden

De doostest

Korte omschrijving van de les

De leerlingen denken na over de plaatsing van de spullen in hun kamer en bespreken wat er eventueel om zou kunnen vallen tijdens een aardbeving. Zij kunnen hierna zelf aangeven wat ze hieraan zouden kunnen veranderen.

Doel van de les

  • De leerlingen denken na over de plaatsing van spullen in hun eigen kamer.
  • Zij leren spullen in hun kamer zo veilig mogelijk neer te zetten. 
Duur

Ongeveer 45 minuten

Materialen

Per groepje:

• Een schoenendoos
• Kosteloos materiaal, bijvoorbeeld; knikkers, kleine doosjes, kurken, bierflesdopjes
• Kleine blokjes
• Lego/duplo
• Punaise
• Klein vierkant kartonnetje (+/- 3×3 cm)

Voorbereiding
  • Leg voor ieder groepje de materialen klaar.