Groep 5-6 Energietransitie

De energiemix

Korte omschrijving van de les

De leerlingen verzamelen informatie over verschillende energiebronnen en gebruiken deze kennis bij het maken van een collage waarin zij hun eigen ideale energiemix voor de toekomst verbeelden.

Doel van de les

De leerling:

 • kent van energiebronnen zoals zon, wind, water, biomassa, aardgas, olie en kolen de voordelen en de nadelen;
 • kan in eigen woorden uitleggen waarom een mix van verschillende energiebronnen noodzakelijk is om te kunnen voorzien in de energievraag.
Duur

Ongeveer 55 minuten

Materialen
 • De film Morgenland
 • Voor iedere leerling een vel karton, minimaal A3-formaat
 • Restpapier in verschillende kleuren en tijdschriften
 • Lijm
 • Scharen (maar kan ook zonder)
 • Computers, tablets waarop leerlingen filmpjes kunnen bekijken
 • Werkblad Energiemix voor ieder groepje
Voorbereiding
 • Zet de film Morgenland klaar op het digibord.
 • Zet de cartoon De Energietransitie klaar op het digibord.
 • Leg papier, lijm en eventueel scharen klaar.
 • Kopieer voor ieder groepje een werkblad.

Lesmateriaal

De-energiemix.pdf