Groep 7-8 Emoties

Dicht, dichter, dichtst

Korte omschrijving van de les

De leerlingen schrijven een gedicht over hun eigen ervaringen met aardbevingen. De gedichten worden aan elkaar gepresenteerd. 

Doel van de les

  • De leerlingen leren dat ervaringen heel persoonlijk zijn. 
  • De leerlingen ontdekken dat mensen dezelfde gebeurtenis op verschillende manieren kunnen beleven. 
Duur

Ongeveer 60 minuten 

Materialen
  • Voorbeeldgedichten (zie achtergrondinformatie)  
  • Pen  
  • Kladpapier  
  • Papier om het gedicht in het net te schrijven of een computer.
  • Opdrachtkaart mindmap

Afbeeldingen

Voorbereiding
  • Voorbeeldgedichten klaarzetten op digibord.  
  • Leg kladpapier klaar.  
  • Leg mooi papier klaar en/of zorg voor computers.