Groep 1-2 Voorbereiden

Help, help! Wie gaan we bellen?

Korte omschrijving van de les

De leerlingen spelen verschillende situaties uit waarbij de hulpdiensten in actie moeten komen. Ze bespreken op welke manier de hulpdiensten te werk gaan in de uitgespeelde situatie. 

Doel van de les

  • De leerlingen leren welke hulpdienst bij welke gebeurtenis kan worden ingezet. 
Les specificaties
Duur:

Ongeveer 45 minuten

Materialen:
Voorbereiding:
  • Lees de lesvoorbereiding en de verhaaltjes door.
  • Reserveer het speellokaal.