Groep 3-4 Emoties

Ik voel me

Korte omschrijving van de les

De les bestaat uit twee delen. Eerst beelden de leerlingen verschillende emoties uit. Met elkaar wordt besproken wanneer zij bepaalde emoties voelen en waar in hun lichaam zij deze waarnemen. Daarna maken de leerlingen een emotieplattegrond van hun lichaam. 

Doel van de les

  • De leerlingen worden zich bewust van emoties en hun uitingsvormen. Zij kunnen deze naspelen/uitbeelden.  
  • De leerlingen leren emoties herkennen en deze bij zichzelf in hun lichaam een plaats te geven. 
Duur

Ongeveer 60 minuten

Materialen
Voorbereiding
  • Reserveer het speellokaal. 
  • Print de tableaukaartjes en knip ze uit.