Groep 1-2 Schade

Onweer in de grond

Korte omschrijving

Naar aanleiding van het gedicht ‘Onweer in de grond’ verkennen de leerlingen de effecten van nare gebeurtenissen in hun dagelijks leven (waaronder aardbevingen) en de gevoelens die dit bij hen oproept. De illustraties op het digibord nodigen uit om op te reageren en dagen de leerlingen uit om te vertellen hoe zij omgaan met een spannende, nare of angstaanjagende gebeurtenis.

Doel van de les

  • De leerlingen ervaren dat in een kunstwerk een emotie en/of een verhaal verwerkt kan zijn.
  • De leerlingen kunnen emoties in een kunstwerk herkennen en benoemen.
  • De leerlingen geven vorm aan hun eigen emoties door het maken van een beeld.
Duur

50 minuten

Materialen
Voorbereiding
  • Lees vooraf het gedicht een paar keer door.
  • Zet de illustraties klaar op het digibord (afbeelding 1, afbeelding 2, hele praatplaat).
  • Zet de audiofragmenten klaar op het digibord.
  • Zorg dat je het muziekstuk Earthquake bij de hand hebt in het speellokaal of vervang dit door een handtrom of
    djembé.