Groep 3-4 Emoties

Verschil mag er zijn

Korte omschrijving van de les

De leerlingen luisteren naar het gedicht ‘Onweer in de grond’ van Kasper Peters. De leerlingen geven door te tekenen hun interpretatie van het gedicht weer. Deze tekeningen geven aanleiding voor een (filosofisch) gesprek tussen de leerkracht en de leerlingen over verschillen in beleving.

Doel van de les

De leerling kan:

 • zich inleven in de wensen, gevoelens en opvattingen van anderen;
 • in een gesprek een mening van een ander vergelijken met die van hemzelf;
 • in een gesprek openstaan voor meningen en visies van anderen;
 • vertellen of hij/zij het wel of niet eens is met de mening van een ander en waarom;
 • de inhoud van een gedicht omzetten naar beeld (een tekening);
 • zijn/haar beeld vergelijken met dat van een ander zonder hier een waardeoordeel aan te geven.
Duur

30-45 minuten

Materialen
 • Gedicht‘Onweer in de grond’(om uit te printen of te laten zien op het digibord)
 • Illustraties horende bij het gedicht (klaarzettenop digibord)
 • Per leerling een tekenpapier (A5 of A4
 • Per leerling een tekenpotlood
 • Kleurpotloden
Voorbereiding
 • Lees het gedicht ‘Onweer in de grond’
 • Bekijk de illustraties
 • Print het gedicht uit of zet het klaar op het digibord
 • Zet de illustraties klaar op het digibord voor het nagesprek
 • Leg het tekenmateriaal klaar