Groep 5-6 Voorbereiden

Voorkomen is beter dan...

Korte omschrijving van de les

De leerlingen bekijken in groepjes foto’s van gebeurtenissen waar we in Nederland rekening mee houden zoals een overstroming, een zware storm of een aardbeving. De leerlingen bespreken of het een gebeurtenis betreft die vaak of soms voorkomt en of je je er op kunt voorbereiden en hoe je je kunt voorbereiden. In tweetallen maken de leerlingen een werkblad waarbij ze leren wat je kunt doen voor, tijdens en na een aardbeving. 

Doel van de les

  • De leerlingen leren bespreken hoe zij zich voor kunnen bereiden op onverwachte gebeurtenissen zoals een overstromingen, zware storm of aardbeving. 
  • De leerlingen leren dat er voor dergelijke gebeurtenissen hulpplannen klaarliggen en dat het opvolgen van de aanwijzingen in die plannen de veiligheid vergroot. 
Duur

Ongeveer 75 minuten 

Materialen
Voorbereiding
  • Kopieer voor ieder groepje het werkblad.  
  • Kopieer voor ieder tweetal het knipblad.  
  • Kopieer de foto’s.  
  • Knip de foto’s in vier stukken.  
  • Leg op iedere tafel een puzzelstuk met de afbeelding naar beneden.  
  • Zet het filmpje en de diaserie voor vertoning klaar op het digibord.  
  • Stel tweetallen samen voor later in de les.