Groep 3-4 Voorbereiden

Wat kies jij?

Korte omschrijving van de les

Aan de hand van een spel oefenen de kinderen met het maken van beredeneerde keuzes in onverwachte situaties. Doordat de mogelijkheden tijdens de les worden besproken leren zij dat keuzes mogen worden bijgesteld .

Doel van de les

  • De leerlingen leren beredeneerde keuzes in onverwachte situaties te maken, waaronder keuzes die je maakt voor, tijdens of na een aardbeving.  
  • De leerlingen leren dat het maken van een verstandige keuze vaak samenhangt met het opvolgen van het advies van volwassenen.  
  • De leerlingen leren hoe ze in een onverwachte situatie kunnen handelen als er geen volwassene in de buurt is.
Duur

Ongeveer 45 minuten

Materialen
  • Verhaal – Tommie kan niet kiezen (bijlage). 
  • In het speellokaal: een middenlijn op de vloer, bank haaks hierop
  • Opdrachtkaart Stellingen
Voorbereiding
  • Print het verhaal.  
  • Zet de opstelling in het speellokaal klaar.  
  • Leg het blad met stellingen en keuzemogelijkheden klaar.