Groep 7-8 Aardlagen

Onderzoek aardbevingen

Korte omschrijving van de les

De leerlingen voeren in circuitvorm opdrachten uit. Ze voeren proefjes uit, beantwoorden vragen, lezen informatie en bestuderen kaarten in de atlas. Op deze wijze leren ze hoe aardbevingen in Groningen en elders in de wereld ontstaan.

Doel van de les

 • De leerlingen leren over het ontstaan van aardbevingen en vergelijken de aardbevingen in Groningen met aardbevingen elders in de wereld.
Duur

Ongeveer 90 minuten

Materialen
 • Proefmateriaal (doorzichtige bak, zand, een blok hout, rubberen hamer)
 • Marsrepen (voor iedere leerling één)
 • Twee sponzen
 • Teiltje/emmer met water
 • Twee plankjes (ongeveer zo groot als de sponzen)
 • Werkbladen (per tweetal)
 • Computers/tablets
 • (Bos)Atlassen met kaart aardbevingen en vulkanisme
Voorbereiding
 • Deel de klas in tweetallen in.
 • Zorg dat het aantal stations overeenkomt met het aantal tweetallen dat is gevormd. Het kan nodig zijn om meerdere identieke stations te maken.
 •  Leg het materiaal klaar.