Groep 5-6 Energie

Thriller

Korte omschrijving van de les

Na een inleiding waarbij gekeken wordt naar wat trillingen kan veroorzaken, bouwen de leerlingen in groepjes een seismograaf en vergelijken deze met een echt exemplaar.

Doel van de les

  • De leerlingen leren hoe trillingen kunnen ontstaan en zich verspreiden en hoe trillingen gemeten kunnen worden.
Duur

Ongeveer 60 minuten 

Materialen
Voorbereiding
  • Vraag ieder groepje om een kartonnen doos mee te nemen.
  • Vraag ieder groepje om te zorgen voor een voorraadje kiezelstenen.
  • Zorg voor (reserve) dozen.
  • Verzamel de materialen en zet ze klaar.
  • Verdeel de leerlingen in groepjes van ongeveer vier leerlingen.
  • Zet de diapresentatie met het fragment uit ‘Jurassic Park’ en de afbeelding van de seismograaf klaar op het digibord. Vul de beker tot aan de rand met water.