Groep 7-8 Emoties

Wie zegt wat?

Korte omschrijving van de les

De leerlingen spelen het inspringspel waarbij ze zich inleven in verschillende rollen. Daarna maken ze een werkblad waarin verschillende uitspraken over aardbevingen worden gedaan. Ze bespreken deze uitspraken in groepjes en koppelen ze aan de juiste personen. 

Doel van de les

  • De leerlingen leren door het rubriceren van uitspraken welke personen verbonden zijn met de aardbevingen in Groningen. 
Duur

Ongeveer 55 minuten 

Materialen
Voorbereiding
  • Knip de kaartjes uit.
  • Leg de werkbladen klaar.